Välkommen till

Tågköping Vagnboda Järnväg


Tågköping - Vagnboda Järnväg är ett privat ägt järnvägsföretag. Järnvägstrafik bedrivs på sträckan Tågköping - Paulsboda - Gruvberget - Vagnboda. Tågköping är en hamnstad vid västerhavet. Mitt på järnvägen ligger den mindre staden Paulsboda. Här ligger TVJ:s verkstäder, lokstation, fjärrblockeringscentral och administration. Nästa station norr ut är Gruvberget, mindre ort med järngruva. Vagnboda är järnvägsknut på stambanan till Norge